HACCP

Wie met voedsel in aanraking komt, is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van het bereide voedsel. Wie aan HACCP doet, beschermt de klant tegen ongemakken of ziekten waarvan onhygiënisch of besmet voedsel te oorzaak zou kunnen zijn. HACCP uitvoeren is een aangelegenheid voor een TEAM. Iedereen die bij de bereiding van voedsel betrokken is, moet hygiënisch werken. Waardoor wij ons ook houden aan de regels die opgesteld zijn volgens het voedselagentschap.

Het HACCP-ontwerp vraagt een hygiënische, preventieve en systematische manier van werken in een voedingsdienst. Het omvat een ingebouwd controlesysteem dat mogelijke gevaren bij de verschillende stappen van de verwerking van het voedsel beheerst. Om dit te realiseren, worden er controlepunten opgesteld. Hierdoor wordt een maximale veiligheidsgarantie aan de consument geboden. HACCP toepassen, betekent gevaren of risico’s: - duidelijk omschrijven. - vroegtijdig opsporen. - gericht controleren. - beheersen. Dit vereist TEAMWORK

  • Wat is HACCP?
  • H a z a r d = R I S I C O
  • A n a l y s i s = A N A L Y S E
  • C r i t i c a l = K R I T I S C H E
  • C o n t r o l = C O N T R O L E
  • P o i n t s = P U N T E N

HACCP zijn regels en afspraken in verband met de voedselbereiding. Het is een controlesysteem van de voedselveiligheid dat erop toeziet en voorkomt dat er geen fouten gebeuren tijdens het voedingsproces. We denken hier aan het bewaren, bereiden en transporteren van onze bereidingen.

Dit gebeurt door: Het opstellen van normen en richtlijnen voor de bereidingen en het aanbieden van optimaal hygiënisch voedsel. Het controleren van de vooropgestelde normen en richtlijnen.

Onze zaak volgt deze richtlijnen strikt op en wordt hierop dus ook regelmatig op gecontroleerd waarbij wij steeds een gunstig rapport hebben ontvangen. HACCP is enkel van toepassing wanneer het bereide voedsel aan ‘derden’ wordt verkocht zoals broodjeszaken, restaurants, catering,… Dus met enige trots melden wij dat Snackattack fier is op het behalen van een Smiley-certificaat, dwz onze zaak geslaagd is in alle HACCP-voorwaarden

Powered by Connect24-7

Supported by Allin1POS